PREZENTACE

Firemní prezentaci je možné realizovat celou řadou forem a nástrojů. Při naší činnosti se zpravidla setkáváme s běžnou a pro malé i střední firmy finančně dostupnou formou reklamy, kdy jsou využívány plochy firemních vozidel a objektů, které jsou jejich majetkem. Financování reklamních kampaní, spojené s pronájmem ploch pro umístění reklamy je dnes poměrně finančně náročné a pro menší firmy často nedostupné. Na druhou stranu je nutné si uvědomit skutečnost, že při dnešním konkurenčním boji o zákazníka je prezentace firmy a zviditelnění jejího jména jedním z podstatných kroků k upevnění postavení společnosti na současném trhu. Naším cílem je oslovit co možná nejširší veřejnost, k čemuž využíváme prostředků hromadné přepravy, reklamních ploch na frekventovaných místech a v neposlední řadě prezentace naší společnosti na kulturních a sportovních akcích.

RC vrtulník - FRROD
RC vrtulník - FRROD
Autobus - KAVKA
Autobus - KAVKA
Ford Focus RS - FRROD
Ford Focus RS - FRROD
Honda CRX - KM mts
Honda CRX - KM mts
Vánoční výzdoba - FRROD
Vánoční výzdoba - FRROD
Dostihy 1 - HIPODROM
Dostihy 1 - HIPODROM
Dostihy 2 - HIPODROM
Dostihy 2 - HIPODROM
Dostihy 3 - HIPODROM
Dostihy 3 - HIPODROM
Dostihy 4 - HIPODROM
Dostihy 4 - HIPODROM
Dostihy 5 - HIPODROM
Dostihy 5 - HIPODROM
Škoda Octavia - RT Patera
Škoda Octavia - RT Patera
Škoda & VR6 - FCS team
Škoda & VR6 - FCS team
VW Golf 2 - Feigl racing
VW Golf 2 - Feigl racing
Citroen ZX - Locust racing
Citroen ZX - Locust racing
Škoda & VR6 - Feigl racing
Škoda & VR6 - Feigl racing