3D reklama

3D je zkratka výrazu „trojdimenzionální” neboli trojrozměrný a označuje prvky, které je možné popsat třemi rozměry. Ztvárnění reklamních nápisů, logotypů nebo jiné grafiky tímto stylem je velice působivé a elegantní. Tohoto efektu je možné dosáhnout výrobou jednotlivých znaků o patřičné tloušťce nebo odsazením grafiky od fasády nebo jiného podkladu o požadovanou vzdálenost. Pro dlouhodobé aplikace vytváříme grafické znaky z PVC s následnou povrchovou úpravou lakováním nebo polepem fólií požadovaného barevného odstínu. Další méně nákladná varianta je výroba jednotlivých písmen nebo tvarových dílů z extrudovaného polystyrénu XPS (hladký odolnější tvrzený polystyren) nebo z EPS (bílý kuličkový polystyren). V tomto případě je povrchová úprava prováděna akrylátovými barvami s lesklým nebo matným povrchem. Tuto technologii lze zvolit za předpokladu, že je zabráněno mechanickému namáhání, zvláště pak není-li aplikace v dosahu „nenechavců”. Nejčastěji nacházíme uplatnění tohoto stylu na reklamních štítech v centrálních halách nákupních center pro označení provozovny, v přijímacích kancelářích na logotypy nebo jiná sdělení, na výstavních expozicích pro nejrůznější aplikace a pro aranžérské účely. Do trojrozměrného reklamního zařízení lze zařadit také firemní a informační totemy, které jsou rovněž působivým doplňkem zviditelnění společnosti nebo mohou sloužit jako součást orientačního systému. Prostorové ztvárnění reklamy je rozhodně efektní záležitost, která osloví nejen běžného člověka, ale hlavně zákazníka se smyslem pro detail.


Razítka